Výhodnost poskytování papírových/elektronických stravenek v porovnání se mzdou

z pohledu ZAMĚSTNAVATELE (2016)

Předpokládaná hrubá mzda 27000
Zvažovaná denní výše příspěvku 105
Počet odpracovaných směn 18
Počet zaměstnanců 10
Mzda Mzda + peněžní odměna Mzda + stravenky
Nominální hodnota stravenky 105
Hodnota finanční odměny / stravenek (55%) 1040 1040
Hrubá mzda 27 000 28 509 27 000
Sociální pojištění (zaměstnanec 6,5 %) 1 755 1 853 1 755
Zdravotní pojištění (zaměstnanec 4,5 %) 1 215 1 283 1 215
Sociální pojištění (zaměstnavatel 25%) 6 750 7 127 6 750
Zdravotní pojištění (zaměstnavatel 9%) 2 430 2 566 2 430
Základ daně 36 180 38 202 36 180
Zálohová daň 5 427 5 730 5 427
Sleva na dani 2 070 2 070 2 070
Čistá mzda  20 673 21 713 21 713
Na jednoho zaměstnance vynaložím 2 022 1 033
Na všechny zaměstnance vynaložím 20 217 10 332
V porovnání se mzdou ušetřím 48,90%
Při poskytnutí peněžní odměny vzrostou daňové náklady zaměstnavatele o: 95,67%
Měsíčně uspořím
(oproti peněžní odměně)
9 885 Kč
Ročně uspořím
(oproti peněžní odměně)
118 616 Kč

Společnost s deseti zaměstnanci může ročně ušetřit 118 616 Kč, když zaměstnancům poskytne 105 Kč stravenku místo stejného zvýšení jejich mzdy.

z pohledu ZAMĚSTNANCE (2016)

Předpokládaná hrubá mzda 27 000
Zvažovaná denní výše příspěvku 105
Počet odpracovaných směn 18
Mzda Mzda + peněžní odměna Mzda + stravenky
Nominální hodnota stravenky 105
Hodnota finanční odměny / stravenek (55%) 1 040  1 040
Hrubá mzda 27 000 28 509 27 000
Sociální pojištění (zaměstnanec 6,5 %) 1 755 1 853 1 755
Zdravotní pojištění (zaměstnanec 4,5 %) 1 215 1 283 1 215
Sociální pojištění (zaměstnavatel 25%) 6 750 7 127 6 750
Zdravotní pojištění (zaměstnavatel 9%) 2 430 2 566 2 430
Základ daně 36 180 38 202 36 180
Zálohová daň 5 427 5 730 5 427
Sleva na dani 2 070 2 070 2 070
Čistá mzda  20 673 21 713 21 713
Zaměstnanec získá měsíčně       716 Kč      1 040 Kč
Zaměstnanec získá ročně    8 595 Kč    12 474 Kč
Při použití stravenek je reálný příjem zaměstnance vyšší o:  45,10%

Odměna ve formě stravenek je pro zaměstnance z hlediska příjmu o 45 % výhodnější než poskytnutí stejného příspěvku v peněžní formě.